Дипломний проект

На тему: Розробка та створення інтелектуальної системи дистанційного навчання у вигляді Web-сторінки «Транспортна географія».

Виконав студент групи КС-1-17

Медвєдєв Святослав Миколайович

Керівник: Герасимюк Віктор Іванович


Література

1. Закон України „Про транспорт” // Вісник ВРУ, 2001.- № 22
2. Закон України "Про Генеральну схему планування території України" ві д 7 .02. 2002 року № 3059-III
3. Загальні основи транспортної географії: підручник. – Г.І. Нестеренко, С.Л. Литвиненко, П.О. Яновський Т.Ю. Габріелова, С.І. Авраменко / За заг. ред. Г.І. Нестеренко та С.Л. Литвиненка. – К. : Видавничий дім «Кондор, 2019. – 184 с.
4. Єдина транспортна система: Навчальний посібник /Ю.В.Соболєв, В.Л.Дикань, О.Г.Дейнека, І.М.Писаревський, Л.О.Поздянкова. – Х.: ООО “Олант”, 2002. – 288с
5. Л.Ю.Яцківський,Д.В.Зеркалов Загальний курс транспорту. -К.Арістей 2006