Електронний підручник

Викладач: Волковська Н.І.

Транспорт — це ключова галузь економіки країни, яка виступає в ролі з'єднувальної ланки між усіма іншими галузями. Для її стабільного функціонування товари повинні переміщатися до точки призначення в потрібному обсязі, з мінімальними витратами часового і фінансового ресурсів.

Програмою курсу "Транспортна географія" передбачається послідовне вивчення географії транспорту країн, характеру взаємодії і особливостей розвитку автомобільного транспорту та інших видів транспорту, фізико-географічних факторів розміщення автомобільних доріг та інших сполучень (шляхових проводів).

Транспорт — одна з найважливіших галузей господарства, яка дає змогу матеріалізувати географічний поділ праці та звести в єдине ціле господарський комплекс світу. Вивчення фізико-географічних факторів, які впливають на транспорт, дозволить визначити особливості його географічного розміщення і умов експлуатації.

Знання географії автомобільних доріг та інших шляхів сполучення необхідні для вирішення економічних питань перевезень, перспективного планування на транспорті, для визначення народногосподарських потреб у перевезеннях, напрямів і розмірів перевезень вантажів та пасажирів.