Семінарські завданняСемінарське заняття №1

Дисципліна: Транспортна географія.
Тема: Економіко–географічні фактори формування перевезень. Транспортно–економічні зв’язки.
Мета: Перевірити знання з вивчених тем. Спонукати студентів до пізнавальної та творчої діяльності.
І. Ключові поняття і терміни ІІ. Дати коротку відповідь на питання
• Перевезення (продукція транспорту)
• Відомчий (промисловий) транспорт
• Транспортна система
• Транспортна інфраструктура
• Транспортно-складський комплекс
• Станція Транспорт загального користування
• Транспортна мережа
• Транспортні коридори
• Транспортний вузол
• Порт
• Аеропорт
1. Що таке транспортна інфраструктура?
2. Опишіть основні етапи формування географії транспорту.
3. Охарактеризуйте зв’язок географії транспорту з іншими дисциплінами.
4. Охарактеризуйте сучасний стан та проблеми розвитку
транспортно-дорожнього комплексу України.
5. Визначте види транспортних перевезень.
6. Фактори розміщення транспортного господарства.
7. Опишіть транспортний комплекс світу.
8. Доставка вантажу в змішаному сполученні.
9. Які існують елементи транспортного процесу?
10. У чому полягає вибір видів транспорту, робота транспортної сис¬теми?
11. У чому полягають особливості взаємодії різних видів транспорту в економічному аспекті?

Транспортні задачі:

1. Середня відстань перевезень 1 т вантажів трубопровідним транспортом – 684 км, а обсяг перевезень – 244 млн.т. Визначте вантажообіг цього виду транспорту.
2. Визначте щільність шляхів сполучення в Україні, якщо відомо, що експлуатаційна довжина залізниць – 22,7 тис.км, автомобільних доріг – 172,3 км, річкових судноплавних шляхів – 3,7 тис.км, трубопроводів – 42 тис.км.
3. Встановіть інтенсивність перевезень вантажів за рік по автомобільній дорозі, довжина якої 800 км, а вантажообіг – 64 млн. т км.

Для розв’язання задач використати формули:

• Вантажообіг, Р

Р = Q * L, т. км,
де Q – обсяг перевезень, т
L – відстань перевезень, км

• Середня відстань перевезень, РСР: Lc=P/Q, км

• Інтенсивність перевезень вантажів: I=P/L, км

• Показник густоти (щільності) шляхів: G=L/S, км/км.кв,

де L-довжина шляхів; S-площа території

Теми рефератів:

1. Роль транспорту в розвитку міжнародного туризму.
2. Перспективи розвитку електротранспорту в Україні.
3. Дослідження та проекти українського географа Степана Рудницького.

Література

1. Закон України „Про транспорт” // Вісник ВРУ, 2001.- № 22
2. Закон України "Про Генеральну схему планування території України" від 7 .02. 2002 року № 3059-III
3. Загальні основи транспортної географії: підручник. – Г.І. Нестеренко, С.Л. Литвиненко, П.О. Яновський Т.Ю. Габріелова, С.І. Авраменко / За заг. ред. Г.І. Нестеренко та С.Л. Литвиненка. – К. : Видавничий дім «Кондор, 2019. – 184 с.
4. Єдина транспортна система: Навчальний посібник /Ю.В.Соболєв, В.Л.Дикань, О.Г.Дейнека, І.М.Писаревський, Л.О.Поздянкова. – Х.: ООО “Олант”, 2002. – 288с
5. Л.Ю.Яцківський,Д.В.Зеркалов Загальний курс транспорту. -К.Арістей 2006Семінарське заняття №2

Дисципліна: Транспортна географія.
Тема: Формування транспортної мережі(фактори, елементи структури).
Мета: Перевірити знання з вивчених тем. Спонукати студентів до пізнавальної та творчої діяльності.
І. Ключові поняття і терміни ІІ. Дати коротку відповідь на питання
• Густота шляхів сполучення
• Інтенсивність перевезення вантажів і пасажирів за видами шляхів сполучення
• Середня відстань перевезення
• Шляхи сполучення
• Маршрутизація транспортних потоків
• Напрямок руху
• Траєкторія
• Вантажопід’ємність
• Пропускна здатність
• Швидкість руху
• Транспортний вузол
1. У чому полягає загальний вплив різноманітних природних факто¬рів на всі види транспорту?
2. Які особливості впливу природних умов на залізничний транспорт?
3. У чому полягає вплив довкілля на автомобільний транспорт?
4. Як впливає довкілля на повітряний транспорт?
5. Як впливають природні фактори на морський транспорт?
6. Як впливають природні фактори на річковий та трубопровідний транспорт? Яка структура та закономірності розвитку транспортної мережі?
7. Яким чином проявляється вплив виробничо – територіальних комплексів на щільність транспортної мережі?
8. У чому полягає диференціація транспортної мережі?
9. За якими параметрами здійснюється класифікація залізниць?
10. Які види морських та внутрішніх водних шляхів?
11. Як здійснюють класифікацію автомобільних доріг та повітряних ліній?
12. Види вантажопотоків та їхні види.
13. Маршрутизація транспортних потоків та її особливості.
14. Які критерії використовуються для порівняння окремих видів транспорту?
15. Які є види маршрутів? їхня класифікація та характеристика.
16. Які переваги та недоліки водного транспорту?
17. Які переваги та недоліки автомобільного транспорту?
18. Які переваги та недоліки повітряного транспорту?
19. Які переваги га недоліки трубопровідного транспорту?

Теми рефератів:

1. Розвиток морських перевезень.
2. Перспективи розвитку автомобільного транспорту.
3. Перспективи розвитку міського транспорту.
4. Перспективи розвитку залізничного транспорту.
5. Перспективи розвитку авіаційного транспорту.

Література

1. Закон України „Про транспорт” // Вісник ВРУ, 2001.- № 22
2. Закон України "Про Генеральну схему планування території України" ві д 7 .02. 2002 року № 3059-III
3. Загальні основи транспортної географії: підручник. – Г.І. Нестеренко, С.Л. Литвиненко, П.О. Яновський Т.Ю. Габріелова, С.І. Авраменко / За заг. ред. Г.І. Нестеренко та С.Л. Литвиненка. – К. : Видавничий дім «Кондор, 2019. – 184 с.
4. Єдина транспортна система: Навчальний посібник /Ю.В.Соболєв, В.Л.Дикань, О.Г.Дейнека, І.М.Писаревський, Л.О.Поздянкова. – Х.: ООО “Олант”, 2002. – 288с
5. Л.Ю.Яцківський,Д.В.Зеркалов Загальний курс транспорту. -К.Арістей 2006Семінарське заняття №3

Дисципліна: Транспортна географія.
Тема: Географія транспортних зв’язків України.
Мета: Перевірити знання з вивчених тем; визначати обсяги перевезень вантажів. Спонукати студентів до пізнавальної та творчої діяльності. Відпрацювати комунікативні вміння.
І. Ключові поняття і терміни ІІ. Дати коротку відповідь на питання
• Транспортні коридори
• Експорт
• Імпорт
• Транзит
• МТК
1. Світова транспортна система та її складові.
2. Від яких факторів залежать розміри й географічне розміщення міжрайонних та внутрішньорайонних зв'язків?
3. Які є типи регіональних транспортних систем?
4. Класифікація транспортних зв'язків за призначенням.
5. Класифікація транспортних зв'язків за видами транспорту.
6. Як вивчаються транспортні зв'язки?
7. Які є рівні складності транспортних систем?
8. Які переваги й недоліки різних видів транспорту?
9. Продаж яких товарів та послуг на світових ринках може забезпечити Україні економічне зростання?
10. Чи може, на вашу думку, сільське господарство стати «локомотивом» розвитку української економіки?
11. Що таке транспортні коридори? їхня класифікація.

ІІІ робота з контурними картами:

На карті України різнокольоровими олівцями відтворити проходження автомобільних МТК

№ 3......... Берлін-Дрезден-Вроцлав-Краковець-Львів-Рівне-Житомир-Київ;
№ 5.... Трієст-Любляна-Братіслава-Чоп-Ужгород-Львів;
№ 5а... Сторожниця-Ужгород-Мукачево;
№ 9 Гельсінкі-Київ-Москва-Одеса-Кишинів-Бухарест-Горностаївка-Александрополіс;
№ 9а... Любашівка-Платонове;
№ 9в ..... Любашівка-Одеса;
№ 9с... Копті-Бачівськ.

Теми рефератів:

1.Митні сухопутні пропускні пункти України.
2.Митні пропускні пункти в морських портах та аеропортах України.

Література

1. Закон України „Про транспорт” // Вісник ВРУ, 2001.- № 22
2. Закон України "Про Генеральну схему планування території України" ві д 7 .02. 2002 року № 3059-III
3. Загальні основи транспортної географії: підручник. – Г.І. Нестеренко, С.Л. Литвиненко, П.О. Яновський Т.Ю. Габріелова, С.І. Авраменко / За заг. ред. Г.І. Нестеренко та С.Л. Литвиненка. – К. : Видавничий дім «Кондор, 2019. – 184 с.
4. Єдина транспортна система: Навчальний посібник /Ю.В.Соболєв, В.Л.Дикань, О.Г.Дейнека, І.М.Писаревський, Л.О.Поздянкова. – Х.: ООО “Олант”, 2002. – 288с
5. Л.Ю.Яцківський,Д.В.Зеркалов Загальний курс транспорту. -К.Арістей 2006Підсумкове залікове заняття

Виконайте тестові завдання: оберіть одну вірну відповідь

1. Транспортно-економічні зв’язки - це:

а) система, яка розвивається в плановому порядку, у якій має місце взаємозв'язаний розвиток різних видів транспорту;
б) обмін продукцією (вантажами) між різними підприємствами, ра¬йонами, державами, згрупований за напрямками переміщення;
в) система, яка виконує перевезення вантажів свого підприємства чи відомства і значиться на балансі підприємства;

2. Відомчий (промисловий) транспорт - це:

а) транспорт, що розвивається в плановому порядку, у якій має місце взаємозв’язаний розвиток різних видів транспорту;
б) транспорт, що забезпечує обмін продукцією (вантажами) між різними підприємствами, районами, державами, згрупований за напрямками переміщення;
в) транспорт, який виконує перевезення вантажів свого підприємства чи відомства і значиться на балансі підприємства;

3. Транспортна мережа - це:

а) сукупність усіх шляхів сполучення на означеній території та зв’язаних з ними постійних пристроїв різних видів транспорту;
б) система обміну продукцією (вантажами) м1ж різними підприємст¬вами, районами, державами, згрупований за напрямками переміщення;
в) система, яка виконує перевезення вантажів свого підприємства чи відомства 1 значиться на балансі підприємства;

4. Транспортна система - це:

а) транспорт, який виконує перевезення вантажів свого підприємства чи відомства і значиться на балансі підприємства;
б) система, яка розвивається в плановому порядку, у якій має місце взаємозв'язаний розвиток різних видів транспорту;
в) комплекс взаємозв’язаних об’єктів, призначених для виконання перевезень;

5. Транспортні коридори - це:

а) сукупність усіх шляхів сполучення на означенні території та зв’язаних з ними постійних пристроїв різних видів транспорту;
б) система, яка розвивається в плановому порядку, у якій має місце взаємозв'язаний розвиток різних видів транспорту;
в) комплекс наземних 1 водяних транспортних магістралей на визначному напрямку з відповідною інфраструктурою, в яку входять допоміжні споруди, під’їзні переходи і колії, прикордонні переходи, сервісні пункти, вантажні термінали, обладнання для управління рухом;

6. До комплексу морського транспорту не належать:

а) судна різних типів і призначень;
б) морські шляхи й порти;
в) засоби забезпечення контрейлерних перевезень;

7. До транспортно-експедиторських операцій не відносять:

а) прийняття та видача вантажу;
б) упаковку та маркування вантажу;
в) короткочасне зберігання вантажів на проміжних складах;

8. Вибір виду або видів транспорту для перевезення не здійснюються за такими параметрами:

а) тариф на перевезення;
б) побажання конкурентів;
в) збереження партії вантажів;

9. На який вид транспорту мають значний вплив геологічні умови:

а) автомобільний;
б) морський;
в) авіаційний;

10. Скільки днів на рік орієнтовно не можна використовувати Дніпро через замерзання:

а) 25;
б) 45;
в) 98;

11. Переважно для масових транзитних перевезень вантажів та пасажир1в на водному транспорті використовують:

а) магістралі;
б) міжрайонні шляхи;
в) внутрішньорайонні шляхи;

12. Мережа шляхів сполучення - це:

а) транспорт, який виконує перевезення вантаж1в свою підприємства чи відомства і значиться на балансі підприємства;
б) система, яка виконує перевезення вантажів свого підприємства чи відомства і значиться на балансі підприємства;
в) сукупність усіх шляхів, що з'єднують населені пункти країни чи ок zремого регіону;

13. Маршрутизація транспортних потоків - це:

а) метод формування вантажопотоку;
б) принцип формування вантажопотоку;
в) сукупність процедур з вибору характеристик шляху проходження транспортних засобів, при яких будуть виконуватися логістичні правила доставки вантажів;

14. Напрямок руху - це:

а) переміщення щодо певних орієнтирів;
б) сукупність процедур з вибору характеристик шляху сполучення;
в) шлях прямування транспортних засобів;

15. Траєкторія - це:

а) переміщення щодо певних орієнтирів;
б) лінія або фігура, яку описує транспортний засіб під час руху;
в) шлях прямування транспортних засобів;

16. Дальність маршруту - це:

а) протяжність шляху проходження транспортного засобу;
б) сукупність процедур з вибору характеристик шляху сполучення;
в) шлях прямування транспортних засобів;

17. Радіальний маршрут - це:

а) маршрут, де одна початкова і одна кінцева точки, що не збігаються між собою, а рух здійснюється від пункту відправлення до пункту призначення;
б) початкова і кінцева точки збігаються, а рух здійснюється по замкну¬тому контуру, проходячи через проміжні точки, з поверненням у початкову точку;
в) маршрут де початкова і кінцева точки збігаються, а рух від пункту від¬правлення до пункту призначення і назад здійснюється за одним і тим самим шляхом;

18. Лінійний маршрут - це:

а) маршрут, де одна початкова і одна кінцева точки, що не збігаються між собою, а рух здійснюється від пункту відправлення до пункту призначення;
б) початкова і кінцева точки збігаються, а рух здійснюється по замкну¬тому контуру, проходячи через проміжні точки, з поверненням у початкову точку;
в) маршрут де початкова і кінцева точки збігаються, а рух від пункту від¬правлення до пункту призначення і назад здійснюється за одним і тим самим шляхом;

19. У чому полягає технічний аспект взаємодії видів транспорту:

а) конструкційні уніфікації та уніфікації потужності всіх елементів і ланок;
б) системному забезпечені кондиціювання повітря;
в) необхідності обробки вантажів у транспортних вузлах єдиному порядку;

20. У чому полягає технологічний аспект взаємодії видів транспорту:

а) конструкційні уніфікації та уніфікації потужності всіх елементів і ланок;
б) системному забезпечені кондиціювання повітря;
в) необхідності, обробки вантажів у транспортних вузлах єдиному порядку;

21. Який транспорт вважають загалом найповільнішим в перевезеннях вантажів:

а) автомобільний;
б) річковий;
в) залізничний;

22. До каботажних морських шляхів відносять:

а) міжнародні океанські шляхи;
б) міжнародні морські шляхи;
в) шляхи між портами однієї держави;

23. У відповідності до статистичних даних найбезпечнішим видом транспорту є:

а) автомобільний;
б) залізничний;
в) авіаційний;

24. Основним критерієм оцінки забезпеченості території транспо¬ртом є:

а) невідповідність напрямку транспортно-економічних зв’язків та їх потужностей конфігурації транспортної мережі з урахуванням її пропускної спроможності;
б) відповідність напрямку транспортно-економічних зв’язків та іх потужностей конфігурації транспортної мережі з урахуванням и пропускної спроможності;
в) системність забезпечення перевезень на основі використання методу Бунге.